Rezultaty

Rezultaty projektu HyLearn

Rezultat 1

Kompendium praktyk nauczania hybrydowego (HL): najnowocześniejszy zbiór co najmniej 12 praktyk HL zidentyfikowanych i wdrożonych w krajach partnerskich i poza nimi, wzbogacony o 8 hybrydowych scenariuszy nauczania opartych na chatbocie w stylu HyLearn. Kompendium ma służyć jako narzędzie dydaktyczne dla edukatorów dorosłych, którzy chcą tworzyć i wdrażać własne scenariusze HL.

Wejście
Rezultat 2

Metodologia nauczania hybrydowego dla edukatorów: badacze zdecydowanie zalecają tę metodologię do wdrażania procesu uczenia się na odległość i/lub nauczania mieszanego.

Wejście
Rezlutat 3

Wirtualny asystent: program szkoleniowy online (w tym program szkolenia, treści szkoleniowe i środowisko uczenia się online) do przeprojektowania modułów edukatorów dorosłych przy użyciu wirtualnego asystenta i metodologii HL. Program szkoleniowy będzie obejmował ok. 100 godzin

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna projektu HyLearn

Kliknij po więcej

Newsletter 1

Pierwszy newsletter projektu HyLearn

Kliknij po więcej

Newsletter 2

Drugi newsletter projektu HyLearn

Kliknij po wiecej