O projekcie

HyLearn Metodyka nauczania hybrydowego dla andragogów (projekt nr 2022-1-LT01-KA220-ADU-000086565)

Projekt ma na celu umożliwienie nauczycielom dorosłych, którzy pracują głównie w środowiskach uczenia się F2F, tworzenia i wdrażania praktyk nauczania hybrydowego (HL) wspieranych przez wirtualnego asystenta.

Cele szczegółowe to:

Zwiększenie umiejętności edukatorów osób dorosłych związanych z projektowaniem i wdrażaniem praktyk HL.

Zwiększenie świadomości i umiejętności cyfrowych nauczycieli dorosłych w zakresie projektowania kursów z wykorzystaniem metodologii HL.

Poprawa kompetencji edukatorów dorosłych w HL przy wsparciu wirtualnego asystenta (VA).

Głównymi rezultatami projektu będą:

Kompendium dotyczące praktyk uczenia się hybrydowego (HL),

Hybrydowa metodologia uczenia się dla nauczycieli,

Ramy wirtualnej pomocy w HL,

Dedykowane moduły szkoleniowe.

Partnerzy projektu:

Witryna VSI ZMOGISKUJU ISTEKLIU PLETROS CENTRAS, www

GrowthCoop (Hiszpania), www

Stowarzyszenie SEDA (Polska), www

Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas, (Litwa), www

Okres realizacji projektu: od 2022-12-31 do 2024-12-30.