Witamy na stronie projektu HyLearn

Mamy przyjemność powitać Państwa na portalu naszego projektu HyLearn realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

Pandemia COVID-19 uwidoczniła konieczność dostosowania się do wyzwań nowej rzeczywistości. Nauczanie dorosłych, w tym seniorów, bezrobotnych powinna być zorganizowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowych podejść edukacyjnych. Dlatego też ważne jest podnoszenie kompetencji cyfrowych szkoleniowców osób dorosłych (andragogów), którzy pracują z tą grupą docelową. Niezbędny jest również rozwój umiejętności cyfrowych dorosłych słuchaczy, ponieważ większość usług publicznych, takich jak sklepy, banki, samorządy lokalne itp. przeniosła się do środowiska wirtualnego. Projekt HyLearn pozwala edukatorom dorosłych być na bieżąco i organizować proces uczenia się w atrakcyjny i przystępny sposób. Podejście do nauczania hybrydowego staje się coraz szersze w zależności od potrzeb, a andragogowie muszą posiadać kompetencje do wdrażania nauczania hybrydowego (HL). Jednak przy zastosowaniu HL w edukacji ważna jest również technologia wirtualnej pomocy, aby uczeń nie został pozostawiony bez odpowiedzi na postawione pytania. Temu mogą służyć technologie (oparte na sztucznej inteligencji), które wchodzą do procesów edukacyjnych. Ponadto edukatorzy dorosłych nie maja wystarczających kompetencji do opracowywania treści ze zintegrowanymi technologiami wspomagającymi (opartymi na sztucznej inteligencji).

Wirtualna pomoc jest bardzo ważna.  Kiedy brakuje wsparcia nauczyciela, technologie oparte na chatbotach mogą pomóc uczniom odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z treścią. Nowe technologie i innowacyjne podejście do uczenia się przyciągają ludzi do kontynuowania nauki przez całe życie i pozwalają nadążać za tendencjami innych krajów UE. Wdrożenie nowoczesnych metod uczenia się pomaga wzmocnić wizerunek organizacji i otwiera nowe możliwości uczenia się, kontaktów towarzyskich i bycia aktywnym. Udział w międzynarodowym projekcie daje możliwość tworzenia nowych sieci współpracy i przejmowania najlepszych praktyk innych organizacji edukujących dorosłych. Nasze partnerstwo projektowe współpracuje z różnymi organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych jako grupą docelową. Ten projekt ma bezpośredni związek z jednym z głównych problemów i priorytetów w tej chwili, jakim jest podnoszenie umiejętności cyfrowych edukatorów dorosłych. HyLearn wdraża ją z edukatorami dorosłych-andragogami, którzy naprawdę potrzebują tych umiejętności. Projekt realizuje główne założenia organizacji partnerskich środowiska edukacji dorosłych.