Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz edukacji osób dorosłych, w tym przede wszystkim:

  1. Kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje.
  2. Upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych.
  3. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki mających zastosowanie w kształceniu ustawicznym dorosłych.
  4. Utrwalanie świadomości dziedzictwa kulturowego i czerpanie z niego dla współczesnych rozwiązań.
  5. Wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia.
  6. Stworzenie warunków sprzyjających przełamywaniu granic geograficznych, administracyjnych i pokoleniowych.
  7. Ułatwianie nawiązywania partnerskich kontaktów.  
  8. Popularyzowanie problematyki środowiska naturalnego i ochrony środowiska.
  9. Popularyzowanie zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa społecznego wśród osób dorosłych.