Stowarzyszenie SEDA powstało w grudniu 2020 roku w Krakowie.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju edukacji nieformalnej i pozaformalnej, w szczególności edukacji osób dorosłych. Naszym celem jest również rozwój lokalnych regionów, w tym przede wszystkim kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych. Stowarzyszenie ma również na celu ułatwianie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki mających zastosowanie w kształceniu ustawicznym dorosłych.
W chwili obecnej Stowarzyszenie rozpoczyna realizację 4 nowych projektów w ramach programu ERASMUS +.
Szczegóły w zakładce „Projekty realizowane”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy !