Moduły szkoleniowe

Moduły szkoleniowe

Metodologia projektowania Modułów szkoleniowych

Moduł I

Infrastruktura do
wdrażania nauczania hybrydowego


Moduł II

Cyberbezpieczeństwo i ogólna ochrona danych w nauczaniu hybrydowym


Moduł III

Projektowanie materiałów i procesu uczenia się w trakcie lekcji hybrydowej


Moduł IV

Kwestie realizacji/techniczne specyficzne dla nauczania hybrydowego


Moduł V

Zapewnienie jakości w nauczaniu hybrydowym